THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 37
Số lượt truy cập: 3125975
QUANG CÁO
Về việc lập Dự toán tiền cấp bù học phí, Hỗ trợ chi phí học tập 19/06/2020 9:40:53 SA

THÔNG BÁO

Về việc lập Dự toán tiền cấp bù học phí, Hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 86 và tiền ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi theo Nghị định 06/NĐ-CP


Phòng Giáo dục - Đào tạo  Lệ Thủy Thông báo cho các đơn vị trường học trực thuộc phòng GD&ĐT Lệ Thủy.

Thực hiện công văn số 942/SGD ĐT-KHTC ngày 12/5/2020 thời gian thực học của học kỳ II năm học 2019-2020 là 4 tháng, sau khi bàn bạc giữa Phòng GD&ĐT, Phòng TC-KH thống nhất các trường học MN, TH, THCS lập lại dự toán các chính sách tiền Hỗ trợ chi phí học tập, Cấp bù học phí, tiền ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi được tính cho 4 tháng thực học.

Thời gian: Các đơn vị lập lại Mẫu 6 theo Công văn 672/GD&ĐT ngày 02/8/2019 hướng dẫn việc lập dự toán các chính sách NĐ 86 và NĐ 06/NĐ-CP của Phòng GD&ĐT nộp chậm nhất ngày 24/6/2020 tại Phòng GD&ĐT Bộ phận Tài vụ, 02 bản ký tên đóng dấu có xác nhận của UBND xã và 01 bản qua địa chỉ trên Website tranvanhuynh@lethuy.edu.vn

Lưu ý: Căn cứ Quyết định 596/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 thì các trường MN, TH, THCS các xã Hồng Thủy, Hưng Thủy thuộc các xã đã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới nên chấm dứt việc thực hiện chế độ theo NĐ 116/NĐ-CP từ tháng 01/2020, việc thực hiện các chính sách tiền Hỗ trợ chi phí học tập, Cấp bù học phí, tiền ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi phải lập lại đối tượng thực tế theo các địa bàn vùng thuận lợi.

Vậy Bộ phận Tài vụ Phòng Giáo dục - Đào tạo  thông báo để tất cả các trường học được biết và thực hiện đúng thời gian quy định.

Bộ phận Tài vụ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Thị Yến Hằng - HT
Nguyễn Thị Yến Hằng - HT
Nguyễn Hoài Giang - QTM
Nguyễn Hoài Giang - QTM
Admin
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC LỆ NINH - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3996231 * Email: thleninh@lethuy.edu.vn