THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 40
Số lượt truy cập: 3712789
QUANG CÁO
1. Quyết định thành lập Hội đồng Xây dựng, phân phối CTDH Lớp 1
Lên đầu trang
2.Quyết đinh & Phân công nhiệm vụ cho CB,GV,NV năm học 2021-2020
Lên đầu trang
3. Thời gian biều năm học 2020 -2021
Lên đầu trang
4. Kế hoạch Hội nghị Hội cha mẹ học sinh
Lên đầu trang
5. Báo cáo- Phương hướng, nhiệm vụ 2020-2021
Lên đầu trang
6. Tiêu chí thi đua năm học 2020-2021
Lên đầu trang
7. Công văn HD và các Biểu mẫu HDChuẩn nghề nghiệp
Lên đầu trang
8. Thời gian biểu số 2(Thực hiện từ Tuần 6)
Lên đầu trang
8. Thông tư 20, minh chứng, mẫu, tài iệu HD đánh giá
Lên đầu trang
9. Thông tư 14, mẫu, minh chứng HD đánh giá
Lên đầu trang
10. Thời gian biểu số 3(thực hiện từ tuần 11)
Lên đầu trang
12. Kế hoạch tổ chức 20/11
Lên đầu trang
13. Kế hoạch giáo duc nhà trường năm học 2020-2021
Lên đầu trang
14. kế hoạch tự đánh giấ Cơ sở giáo dục(Kiểm định chất lượng)
Lên đầu trang
13, Kế hoạch dạy bơi năm 2020
Lên đầu trang
14. kế hoạch Bồi dưỡng đội ngũ 2020
Lên đầu trang
15. Ké hoach xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực
Lên đầu trang
17. Mẫu viết đề tài, sáng kiến
Lên đầu trang
18. Báo cáo sơ kết học kì I - Năm học 2020-2021
Lên đầu trang
19. Quy chế chi tiên nội bộ năm 2021(Đá kí)
Lên đầu trang
20. Kế hoạch Nghiên cứu lựa chon sánh Lớp 2
Lên đầu trang
21. Quyết định; Phân công nhiệm vụ Nghiên cứu lựa chọ SGK Lớp 2
Lên đầu trang
21.Các mẫu( Từ mẫu 1,2,3,4,5)cho các nóm
Lên đầu trang
22. Thời gian biểu Số 4(Thực hiện từ thứ 4- Tuần 28)
Lên đầu trang
23. Kế hoạch dạy bơi năm học 2020-2021
Lên đầu trang
22. Kế hoạch truyền thông về An ninh Quốc phòng
Lên đầu trang
22. Thông tư 20 + Biểu mẫu ĐG GV theo chuẩn nghề nghiệp và Tài liệu; Minh chứng để đánh giá
Lên đầu trang
25. CV 438 HD CT Cán bộ; ĐG viên chức; chuẩn nghêd nghiệp cuối năm
Lên đầu trang
26. Kế hoạch chuyển giao lớp 5 năm học 2020-2021
Lên đầu trang
27. Quyết định thành lậpHội đồng nghiệm thu, bàn giao Lớp 5
Lên đầu trang
28. Phân công trực hè 2021
Lên đầu trang
29.Báo cáo tổng kết Năm học 2020-2021
Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Thị Yến Hằng - HT
Nguyễn Thị Yến Hằng - HT
ĐT: 0948269401
Nguyễn Hoài Giang - QTM
Nguyễn Hoài Giang - QTM
ĐT: 0935736484
Admin
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC LỆ NINH - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3996231 * Email: thleninh@lethuy.edu.vn