THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 76
Số lượt truy cập: 3569251
QUANG CÁO
Tên tài liệu Download
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KĐCLGD (LẦN 3)
DANH MỤC MÃ HÓA MINH CHỨNG (Lần 2)
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 2020-2021 (Lần 2)
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 2020-2021
DANH MỤC MÃ HÓA MINH CHỨNG
Kế hoạch phân công tự đánh giá
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ
TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC NHÓM
Kế hoạch phân công tự đánh giá
Quyết định hội đồng đánh giá
BÀI GIẢNG KĐ CLGD
Thông tư 17 và TT 18 quy định về kiểm định CLGD
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 2018 - 2019 (mới)
Mã hóa minh chứng KĐ CLGD 2017-2018 mới
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 2018 - ĐÃ NỘP PHÒNG GD
Kiếm định chất lượng giáo dục năm 2017-2018
Báo cáo Kiểm định chất lượng hoàn chỉnh nhất 2016-2017 (số 2- YH)
Mã hoá minh chứng kiểm định chất lượng mới 2016- 2017(LẦN 2- THEO MÃ HOÁ NÀY)
Kế hoạch kiểm định chất lượng 2016-2017
Kiểm định chất lượng giáo dục 2015-2016
Bảng hướng dẫn tìm nội hàm minh chứng kiểm định CLGD(cua thầy Lãnh gửi)
Báo cáo Tự đánh giá kiểm định CLGD 2013-2014HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Thị Yến Hằng - HT
Nguyễn Thị Yến Hằng - HT
Nguyễn Hoài Giang - QTM
Nguyễn Hoài Giang - QTM
Admin
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC LỆ NINH - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3996231 * Email: thleninh@lethuy.edu.vn