THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 64
Số lượt truy cập: 3565430
QUANG CÁO

KẾ HOẠCH NĂM

Phương hướng nhiệm vụ năm học 


Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học


Kế hoạch phòng chống bảo  lụt


Phân công phần hành


Kế hoạch thực hiện trường học an toàn về ANTT


Kế hoạch bồi dưỡng năng lực Ngoại ngữ


Kế hoạch thực hiện an toàn giao thông


Kế hoạch thực hiện giáo dục Pháp luật


Quy chế chi tiêu nội bộ


Kế hoạch chỉ đạo hoạt động thư viện-TB


Báo cáo tổng kết năm học 2015- 2016


Phân công lịch CB,GV, NV trực hè


KẾ HOẠCH THÁNG


 Kế hoạch tháng 8

 Kế hoạch tháng 12

 Kế hoạch tháng 04

 Kế hoạch tháng 9

 Kế hoạch tháng 01

 Kế hoạch tháng 05

 Kế hoạch tháng 10

 Kế hoạch tháng 02

 Kế hoạch tháng 06

 Kế hoạch tháng 11

 Kế hoạch tháng 03

 Kế hoạch tháng 07


KẾ HOẠCH TUẦN


Tuần 1 (17/8 - 21/8)

Tuần 13(Từ 9-15/11) 

Tuần 25 ( Từ 1-7/2  )

Tuần 2 (24/8 - 29/8)


Tuần 14 (Từ 16-22/11)

Tuần 26 (Từ 15-21/2)

 Tuần 3 (31/8 - 5/9)

Tuần 15(Từ 23-29/11)

 Tuần 27 (Từ 22-28/2)


 Tuần 4 (7/9 - 12/9)

Tuần 16(Từ 30/11-6/12

 Tuần 28 (Từ 29-6/3)


Tuần 5 (14/8 -19/9)

Tuần 17 ( Từ 7 -13/12)

 Tuần 29 (Từ 7-13/3 )


Tuần 6 (21/8 -26/9)


Tuần 18 (Từ 14-20/12)

 Tuần 30 (Từ 14-20/3)

Tuần 7 (29/9 - 6/10)


Tuần 19 (Từ 21-27/12)

Tuần 31 (Từ 21-27/3)

Tuần 8 (6/ - 11/10)


Tuần 20 (Từ 28 - 3/1)

Tuần 32 (Từ28/3-3/4)

Tuần 9 (Từ 12-18/10)


Tuần 21 (Từ 4 - 10/2)

 Tuần 33 (Từ 4-10/4)

 Tuần 10 (Từ 19 - 25/10)


Tuần 22 (Từ 11-18/1)

Tuần 34 (Từ 11-17/4)

Tuần11 (Từ 26/10 - 1/11)


 Tuần 23(Từ 18-24/1)

Tuần 35 (Từ 18-24/4)

Tuần 12 ( Từ 2 -8/11)  

 Tuần 24 ( Từ 25-31/1)


 Tuần 36 (Từ 25-1/5)

 Tuần 37 (Từ 2-8/5)

 Tuần 38 ( Từ  9-15/5) Tuần 39 (Từ16-22/5)

       Tuần từ 23/5 đến 28/5                                                                   Hiệu trưởng:


                                                                                                               Nguyễn Đông Hải

Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Thị Yến Hằng - HT
Nguyễn Thị Yến Hằng - HT
Nguyễn Hoài Giang - QTM
Nguyễn Hoài Giang - QTM
Admin
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC LỆ NINH - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3996231 * Email: thleninh@lethuy.edu.vn